با توجه به پیشرفت روزافزون رسانه ها و شبکه های اجتماعی و گردش سریع اطلاعات شایسته دانستیم از امکانات ، تجربه و تخصصی که در مقیاس جهانی طی 60 سال همراهی با شما عزیزان بدست آوردیم در قالبی گسترده تر استفاده کنیم.

در این راستا برای اولین بار در جهان شبکه تخصصی رستوران و صنایع وابسته را تحت نام ثبت شده راکار بنیان نهادیم.